Nyheter

2021-05-18

Anbudsförfarande Frisörgruppen Göteborg AB i konkurs

Anbudsförfarande Frisörgruppen Göteborg AB i konkurs

Frisörgruppen Göteborg AB försattes i konkurs 2021-05-12 och Erik Wendel, Advokatbyrån Eriksson & Bengtsson förordnades till konkursförvaltare. 

Bolaget bedriver frisörverksamhet. Verksamheten bedrivs utifrån hyrd lokal med adress Kyrkogatan 44 i Göteborg. Hyresvärd är Vasakronan och den månatliga hyran är ca 67.000 kr inkl. moms. Bolagets nettoomsättning, enligt senast ingiven årsredovisningen till Bolagsverket, avseende räkenskapsåret 2019 uppgick till ca 2.300.000 kr. Enligt en preliminär resultaträkning per den 30 april 2021 uppgick nettoomsättningen till ca 600.000 kr. Bolaget har för närvarande fem anställda, inklusive de båda ägarna. Därutöver hyr två frisörer in sig hos bolaget såsom självständiga näringsidkare. Antalet frisörer i lokalen uppgår således till sju. Konkursförvaltningen upprätthåller rörelsen till preliminärt den 30 maj 2021.

Bilaga - Inventarielista

På uppdrag av konkursförvaltare Erik Wendel, Advokatbyrån Eriksson & Bengtsson AB infodrar härmed PS Auction anbud på hela eller delar av verksamheten.  Skriftligt anbud skall vara Robin Åsedal, PS Auction tillhanda senast onsdag den 26 maj kl. 12.00.

Samtliga belopp i anbudet skall anges exklusive mervärdesskatt. Mervärdesskatt tillkommer i de fall en eventuell försäljning inte avser konkursbolagets rörelse eller väsentlig del av denna.

Fri prövningsrätt liksom rätten att försälja rörelsen under hand före anbudstidens utgång eller att förlänga anbudstiden förbehålles konkursboet.

För mer information eller för att lämna anbud, kontakta Robin Åsedal 010-475 91 63 / robin.asedal@ps.se.

 • 2021-06-15
  Kommande auktion Spectra Premium AB i konkurs

  På uppdrag av advokat Johan Månsson, Rosengrens Advokatbyrå i Göteborg AB. Spectra Premium AB i konkurs Fabrik i Trollhättan som sysselsatt ca 100 anställda. Företaget har med robotproduktionslinjer tillverkat bränsletankar för Volvo personbilar. Läs mer

 • 2021-05-04
  Nu pågår vårens stora Samlarbilsauktion

  Här hittar du en lista över alla fordon som är ute på auktion, listan uppdateras löpande under veckan. Läs mer

 • 2020-09-21
  (Tjänsten tillsatt) Vi växer och söker nu logistikchef till Svenljunga...

  I rollen som logistikchef leder du och utvecklar hanteringen på Logistikcenter i Svenljunga tillsammans med teamledare och medarbetare mot gemensamt uppsatta effektivitets- och kvalitetsmål. I den dagliga driften av hjärtat i verksamheten leder och utvecklar du såväl medarbetare som processer. Analys av flöden, framtagning av förslag och genomförande av förbättringar, test av nya koncept ingår i rollens ansvar. Läs mer