Nyheter

2019-12-17

Anbudsunderlag för Safepower Sverige AB i konkurs


Anbudsunderlag för Safepower Sverige AB i konkurs

1. Bakgrund
Den 10 december 2019 försattes Safepower Sverige AB, 556973-7132, (”Bolaget”) i konkurs varvid advokat Michel Barmoro förordnades som konkursförvaltare. Bolaget utför eltjänster inom larm, elinstallation och distributionsel. Bolaget utfört arbete för flera företag och erhåller regelbundet uppdrag. Bolagets omsättning uppgår till ca 500 tkr per månad. Eftersom Bolaget är underentreprenör utgår inte någon mervärdeskatt. Verksamheten bedrevs från lokaler i Mölnbo, Södertälje. Konkursboet har efter konkursbeslutet fortsatt verksamheten. Vid konkursutbrottet hade Bolaget sju anställda.

Konkursboet infordrar härmed anbud på rörelsen och dess tillgångar. Anbud emottages i första hand på Bolagets rörelse, och i andra hand på en eller flera delar av Bolagets tillgångar.  

2. Rörelsens tillgångar
Bolagets tillgångar hänförs i första hand till uppdragsavtal, inventarier, fyra leasingbilar och varumärke. Vid rörelseöverlåtelse ingår rätten att inträda i Bolagets avtal, villkorat av motpartens godkännande.  

3. Förbehåll och genomförandet av budgivningen
Konkursboet överlåter all egendom i befintligt skick. Det åligger en köpare att genomföra erforderlig besiktning av egendomen i syfte att upptäcka eventuella fel och brister.
Vad gäller immateriella rättigheter lämnar konkursboet inga garantier beträffande möjligheterna att överföra eller använda rättigheterna. Användningen av rättigheterna sker på köparens egen risk.
Ett övertagande av egendomen som omfattas av avtal om leasing/hyra/avbetalning förutsätter godkännande av motparten i respektive avtal. 

Anbud emottages i först hand på hela rörelsen och i andra hand på delar av den. Förfrågningar angående rörelsen och dess tillgångar besvaras av advokat Michel Barmoro, michel.barmoro@jalaw.se, 08-46506771. 

Skriftliga anbud, exklusive mervärdeskatt, avseende rörelsen eller delar av 
rörelsen/tillgångar, ska vara konkursförvaltningen tillhanda på ovanstående e-postadress senast den 20 december 2019, datum, kl 12.00. Fri prövningsrätt förbehålles liksom rätt att försälja hela eller delar av rörelsen under tiden anbudsförfarandet pågår. Konkursboet reserverar sig mot eventuella felskrivningar eller annat misstag.

 • 2020-04-01
  Kommande auktion MKB Mat & Dryck AB i konkurs "Space62/Swedish Taste"

  På uppdrag av konkursförvaltare Kenneth Nilsson, Ackordscentralen Väst AB säljer PS Auction en nyare restaurang med restaurangmaskiner från Electrolux och finare inredning från bla. Swedese. Läs mer

 • 2020-03-06
  Anbudsunderlag "HNB Entreprenad AB" i konkurs

  HNB Entreprenad AB:s verksamhet består i byggställningsmontage och ställnings-uthyrning samt maskinförmedling. Bolaget har för närvarande 10 pågående byggnationer. Bolagets kontor finns i centrala Uppsala samt hyr bolaget ytterligare en lokal för uppställning och förvaring av ställningar och maskiner utanför Uppsala. Bolaget har 8 anställda. Anbud infordras på rörelsen. Läs mer

 • 2020-02-11
  Truckförare / Lagerarbetare till PS Auction SVENLJUNGA

  Vill du utvecklas som Truckförare/ Lagerarbetare i ett värderingsstyrt, entreprenörsdrivet företag med medarbetarna i fokus? Välkommen till oss på PS Auction! Vi söker dig som är nyfiken på auktionsbranschen och vill arbeta med varierande uppgifter i ett starkt team! Läs mer