Nyheter

2022-06-29

Anbudsunderlag Reviderm Nordic AB, 559307-9006

Reviderm Nordic AB, 559307-9006

Reviderm Nordic AB:s konkursbo säljer ut lagret som främst utgörs av hudvårdsprodukter. Lagerförteckning samt ytterligare information erhålles av advokat Nina Baecklund, tel: 070-631 52 10 eller e-post nina.baecklund@wistrand.se

Skriftliga anbud avseende i första hand hela lagret ska vara konkursförvaltare Nina Baecklund, Wistrand Advokatbyrå, tillhanda på adress: Wistrand Advokatbyrå, Box 7543, 103 93 Stockholm, senast den 1 juli, kl. 12.00. Anbud kan även lämnas på email nina.baecklund@wistrand.se.
Fri prövningsrätt förbehålles inklusive rätten att överlåta tillgångar före anbudstidens utgång.

 • 2022-07-04
  Anbudsunderlag AB Tälje Elprodukter, 556231-8658

  Bolaget utför och bedriver elgrossistverksamhet i Södertälje och kunderna utgörs främst av installationsföretag och industriföretag. Installationsföretagen består av ett stort antal små företag som verkar på den lokala marknaden medan industriföretagen består av stora globala aktörer. Bolaget har bl a Scania som kund. Läs mer

 • 2022-06-30
  Anbudsunderlag Ellypistol AB, 556976-6503

  Ellypistol AB:s konkursbo infordrar härmed anbud på hela eller delar av rörelsen i bolaget. Bolaget har bedrivit försäljning av egendesignade kläder med varumärket ”Elly Pistol”. Tillgångarna utgörs främst av varulager, inventarier, registrerat varumärke, kundregister och e-handelsplattform. Läs mer

 • 2022-04-01
  Inlämning till årets stora Samlarbilsauktion pågår!

  Jag vill föranmäla min bil till PS Samlarbilsauktion den 11 maj 2022. PS Samlarbilsauktion hålls på psauction.se och all budgivning sker via nätet. Antalet bilar på auktionen är begränsat. Anmäl dig senast 1 maj för att PS ska hinna gå igenom anmälan. Läs mer