Nyheter

2019-03-04

Konkursanbud restaurangverksamhet/pub – Centrum Pub i Vårby

På uppdrag av konkursförvaltaren adv. Jonas Jonsson vid Walthon Advokater infordras härmed anbud avseende rörelsen i Stefanovic Allservice AB i konkurs. Bolaget har bedrivit restaurang/pubverksamhet ”Centrum Pub” på Vårby Allé 22 i Huddinge.

Bolaget omsatte under 2018 TSEK 2 372 och hade ett resultat efter finansiella intäkter och kostnader om TSEK 423. För ytterligare information om rörelsen och anbudsförfarandet kontakta Simon Happstadius på simon.happstadius@ps.se.

Anbud ska vara konkursförvaltaren tillhanda senast den 18 mars kl 15.00. Anbudet ska märkas ”Anbud Stevanovic Allservice AB i kk” och skickas till simon.happstadius@ps.se. Fri prövningsrätt förbehålles. Visning enligt överenskommelse. Överlåtelse av hyreskontraktet förutsätter hyresvärdens godkännande alt. hyresnämndens tillstånd. Observera att Bolaget har innehaft serveringstillstånd som inte kan överlåtas.