Nyheter

2020-06-17

Anbudsunderlag för Weda Bilplåt & Lack i Södertälje AB i konkurs

 1. Bakgrund 

Den 11 juni 2020 försattes Weda Bilplåt & Lack i Södertälje AB, 556969-0547, (”Bolaget”) i konkurs varvid advokat Michel Barmoro förordnades som konkursförvaltare. Bolagets verksamhet utförs av plåt- och billackeringsverksamhet. Bolaget har flera påkostade lackboxar i verksamhetslokalen. Två lackboxar kan även nyttjas för lastbilar. Bolagets omsättning för 2019 uppgick till ca 11,1 miljoner kr. Vid konkursutbrottet pågick inte någon verksamhet. Verksamheten bedrevs från lokaler med 1500 kvadratmeter i Wedavägen 7a i Södertälje. Hyran uppgår till 161 719 kr per månad, inklusive mervärdeskatt. Vid konkursutbrottet hade Bolaget 8 anställda. 

Konkursboet infordrar härmed anbud på rörelsen och dess tillgångar. Anbud emottages i första hand på Bolagets rörelse, och i andra hand på en eller flera delar av Bolagets tillgångar. 

2. Rörelsens tillgångar 

Bolagets tillgångar hänförs i första hand inventarier, fordon och varumärke. Vid rörelseöverlåtelse ingår rätten att inträda i Bolagets hyresavtal om hyresvärden lämnar godkännande. 

3. Förbehåll och genomförandet av budgivningen 

Konkursboet överlåter all egendom i befintligt skick. Det åligger en köpare att genomföra erforderlig besiktning av egendomen i syfte att upptäcka eventuella fel och brister. 

Vad gäller immateriella rättigheter lämnar konkursboet inga garantier beträffande möjligheterna att överföra eller använda rättigheterna. Användningen av rättigheterna sker på köparens egen risk. 

Ett övertagande av egendomen som omfattas av avtal om leasing/hyra/avbetalning förutsätter godkännande av motparten i respektive avtal. 

Anbud emottages i först hand på hela rörelsen och i andra hand på delar av den. Förfrågningar angående rörelsen och dess tillgångar besvaras av advokat Michel Barmoro, michel.barmoro@jalaw.se, 08-46506771. 

Skriftliga anbud, exklusive mervärdeskatt, avseende rörelsen eller delar av rörelsen/tillgångar, ska vara konkursförvaltningen tillhanda på ovanstående e-postadress senast den 24 juni 2020, datum, kl 12.00. 

Fri prövningsrätt förbehålles liksom rätt att försälja hela eller delar av rörelsen under tiden anbudsförfarandet pågår. Konkursboet reserverar sig mot eventuella felskrivningar eller annat misstag. 

______________________________________________________________________ 

2020-06-17