Nyheter

2022-08-11

Anbudsunderlag Rest Vattenfallet i Uppsala AB, 5556891-0854, i konkurs


Anbudsunderlag

Uppsalas bästa läge invid Fyrisån. Rest Vattenfallet i Uppsala AB, 5556891-0854, i konkurs

Konkursen inleddes 2022-04-26
Uppsala tingsrätt mål nr K 1897-22

Restaurang Vattenfallet i Uppsala AB försattes i konkurs 2022-04-26 av Uppsala tingsrätt. Verksamheten avser restaurang Hamnpaviljongen och Båthuset, med adress Hamnplan 5 i Uppsala. Bolaget har 10 anställda. Anbud infordras på rörelsen. Försäljningen uppgår normalt till 200 – 400 tkr i veckan utan annonsering. Hyran uppgår till 125 tkr plus moms per månad. 

Mer information om bolagets verksamhet erhålles genom kontakt med nadin.faili@crlaw.se, 08-545 070 60.

Adress:
Hamnplan 5, 753 19 Uppsala

Bolagsorgan:
Rebecka Lundberg
    
Kontaktperson:
Advokat Helena Ståbi
e-post: helena.stabi@crlaw.se

Anbud:
Anbud skall vara konkursförvaltningen tillhanda senast den 18 augusti, kl. 18.00. inges till Advokat Helena Ståbi, Christensson & Roth Advokater AB, Malmskillnadsgatan 39, 111 38 Stockholm, alt. per e-post till helena.stabi@crlaw.se
I anbudet skall anges önskad tillträdesdag. 
Förvaltningen förbehåller sig fri prövningsrätt.

Förvaltningen avser i första hand att avyttra verksamheten, inkråmet, i dess helhet. Bud på delar av verksamheten kommer att bedömas med denna utgångspunkt.

Bilagor: 

Stockholm den 10 augusti 2022

Helena Ståbi
 

 • 2022-07-04
  Anbudsunderlag AB Tälje Elprodukter, 556231-8658

  Bolaget utför och bedriver elgrossistverksamhet i Södertälje och kunderna utgörs främst av installationsföretag och industriföretag. Installationsföretagen består av ett stort antal små företag som verkar på den lokala marknaden medan industriföretagen består av stora globala aktörer. Bolaget har bl a Scania som kund. Läs mer

 • 2022-06-30
  Anbudsunderlag Ellypistol AB, 556976-6503

  Ellypistol AB:s konkursbo infordrar härmed anbud på hela eller delar av rörelsen i bolaget. Bolaget har bedrivit försäljning av egendesignade kläder med varumärket ”Elly Pistol”. Tillgångarna utgörs främst av varulager, inventarier, registrerat varumärke, kundregister och e-handelsplattform. Läs mer

 • 2022-06-29
  Anbudsunderlag Reviderm Nordic AB, 559307-9006

  Konkursboet för Reviderm Nordic AB, 559307-9006 inbjuder till anbudsförfarande. Rörelsen utbjuds härmed till försäljning i uppdrag av Advokat Nina Baecklund på Wistrand Advokatbyrå. Bolaget säljer ut lagret som främst utgörs av hudvårdsprodukter Läs mer