Nyheter

2018-12-14

Idag 2018-12-14 har personal från PS Auction AB överlämnat fartyget M/S Nya Skärgården till dess nya ägare Strömma Turism & Sjöfart AB.

Idag 2018 12 14 har personal från PS Auction AB överlämnat fartyget M/S Nya Skärgården till dess nya ägare Strömma Turism & Sjöfart AB.

På bilden från vänster:
Ola Happstadius, PS Auction
Robin Åsedal, PS Auction
Christian Andersch, Rosengrens Advokatbyrå i Göteborg
Peter Henricson, Strömma Rederi och Sjöfart
Oskar Hellgren, Strömma Rederi och Sjöfart
Fredrik Duveskog, Strömma Rederi och Sjöfart

Fartyget såldes på uppdrag av konkursförvaltare Christian Andersch, Rosengrens Advokatbyrå i Göteborg på nätauktion torsdagen den 29/11.

Överlämnandet skedde vid Lilla Bommen i Göteborg. Strömma planerar att ha skeppet redo för trafik i Göteborg till våren 2019.

Försäljningen av fartyget pågick i tre veckor och intresserade många. Vid nedräkning av auktionen var svenska rederier såväl som budgivare från Norge, Danmark och Finland delaktiga i budgivningen. Till slut såldes fartyget till en köpare som befann sig bara på andra sidan kanalen och det är roligt att fartyget får vara kvar i Göteborg. 

Vid samma uppdrag auktionerades även två andra fartyg ut:
Ellen af Bohuslän såldes till Harstena Turistservice och kommer framöver gå i Östergötlands skärgård.
Svea af Bohuslän såldes till Bohus Malmöns Marina.