Nyheter

2019-12-28

Anbudsunderlag för PU Hangarbolag AB i konkurs

Anbudsunderlag för PU Hangarbolag AB i konkurs

1. Bakgrund

Den 16 december 2019 försattes PU Hangarbolag AB, 556819-8252, (”Bolaget”) i konkurs varvid advokat Michel Barmoro förordnades som konkursförvaltare. Bolaget äger en hangar (”Byggnaden”) på adressen Flottiljvägen 3 i Nyköping. Marken ägs av Stockholm Skavsta Flygplats AB. Bolaget arrenderar tomten som uppgår till ca 2.000 kvadratmeter. Arrendeavtal är tecknat under april 2011 med en arrendetid om 23 år, 12 månaders uppsägningstid och 5 år förlängning. Bolaget hyr platser i byggnaden har för närvarande tre hyresgäster. Bolagets omsättning har sjunkit senare år. För 2019 redovisade Bolaget en nettoomsättning på ca 477 tkr avseende hyresintäkter. Arrendeavgift för marken uppgår till ca 500 tkr.  

Konkursboet infordrar härmed anbud på rörelsen och dess tillgångar. Anbud emottages på hangaren.  

2. Rörelsens tillgångar

Bolagets tillgångar hänförs i första hand till Byggnanden och inventarier i form av brandslang och golvtvätt. Vid rörelseöverlåtelse ingår rätten att inträda i Bolagets avtal, villkorat av motpartens godkännande.  

3. Förbehåll och genomförandet av budgivningen

Konkursboet överlåter all egendom i befintligt skick. Det åligger en köpare att genomföra erforderlig besiktning av egendomen i syfte att upptäcka eventuella fel och brister. Vad gäller immateriella rättigheter lämnar konkursboet inga garantier beträffande möjligheterna att överföra eller använda rättigheterna. Användningen av rättigheterna sker på köparens egen risk. Ett övertagande av egendomen förutsätter godkännande av Sörmlands Sparbank, Katrineholm, som har pant i byggnaden.  

Anbud emottages i först hand på hela rörelsen och i andra hand på delar av den. Förfrågningar angående rörelsen och dess tillgångar besvaras av advokat Michel Barmoro, michel.barmoro@jalaw.se, 08-46506771. 

Skriftliga anbud, exklusive mervärdeskatt, avseende rörelsen eller delar av 
rörelsen/tillgångar, ska vara konkursförvaltningen tillhanda på ovanstående e-postadress senast den 10 januari 2020, datum, kl 12.00. Fri prövningsrätt förbehålles liksom rätt att försälja hela eller delar av rörelsen under tiden anbudsförfarandet pågår. Konkursboet reserverar sig mot eventuella felskrivningar eller annat misstag. 

Bilaga - Resultat och balansräkning

 • 2020-04-01
  Kommande auktion MKB Mat & Dryck AB i konkurs "Space62/Swedish Taste"

  På uppdrag av konkursförvaltare Kenneth Nilsson, Ackordscentralen Väst AB säljer PS Auction en nyare restaurang med restaurangmaskiner från Electrolux och finare inredning från bla. Swedese. Läs mer

 • 2020-03-06
  Anbudsunderlag "HNB Entreprenad AB" i konkurs

  HNB Entreprenad AB:s verksamhet består i byggställningsmontage och ställnings-uthyrning samt maskinförmedling. Bolaget har för närvarande 10 pågående byggnationer. Bolagets kontor finns i centrala Uppsala samt hyr bolaget ytterligare en lokal för uppställning och förvaring av ställningar och maskiner utanför Uppsala. Bolaget har 8 anställda. Anbud infordras på rörelsen. Läs mer

 • 2020-02-11
  Truckförare / Lagerarbetare till PS Auction SVENLJUNGA

  Vill du utvecklas som Truckförare/ Lagerarbetare i ett värderingsstyrt, entreprenörsdrivet företag med medarbetarna i fokus? Välkommen till oss på PS Auction! Vi söker dig som är nyfiken på auktionsbranschen och vill arbeta med varierande uppgifter i ett starkt team! Läs mer