Ångra köp & reklamera


Ångra köp

Som privatperson har du enligt lagstiftning rätt till 14 dagars ångerrätt.  För att ångra ett köp ber vi dig fylla i följande formulär
Notera att serviceavgiften kommer debiteras då den ingår i budtjänsten.
 

Reklamera vara

Alla objekt säljs i befintligt skick och du som kund har undersökningsplikt enligt villkoren. Fel som märkts eller borde ha märkts när auktionsföremålet undersöktes av kunden vid dessa tillfällen, ska reklameras genast. I övrigt ansvarar PS endast för fel som kunden skriftligen påtalar inom (15) dagar efter det att felet märkts eller borde ha märkts, exempelvis vid undersökningen innan köpet eller vid avhämtningen.

Företag som vill reklamera fyller i följande formulär 
Privatpersoner som vill reklamera fyller i följande formulär 

Kontakt: reklamation@ps.se