Solpaneler

Solen är vår viktigaste energikälla. Solens strålar värmer inte bara planeten, solstrålarna hjälper även växterna med fotosyntesen och kan hjälpa dig med din elförbrukning. Med hjälp av solpaneler kan du dra nytta av solljuset. På denna sida kan du hitta begagnade solpaneler, solceller och relaterade tillbehör. Du behöver trots allt mer än bara solpaneler för att kunna omvandla solens strålar till energi som du sedan kan förbruka.

Solen är vår viktigaste energikälla. Solens strålar värmer inte bara planeten, solstrålarna hjälper även växterna med fotosyntesen och kan hjälpa dig med din elförbrukning. Med hjälp av solpaneler kan du dra nytta av solljuset. På denna sida kan du hitta begagnade solpaneler, solceller och relaterade tillbehör. Du behöver trots allt mer än bara solpaneler för att kunna omvandla solens strålar till energi som du sedan kan förbruka.

En bra idé av flera anledningar

En solcellsanläggning hjälper dig producera el på egen hand. Det finns många fördelar med detta, inte minst att du slipper betala för den el som du producerar och förbrukar på egen hand. Om du dessutom producerar mer än vad du förbrukar kan du sälja din egenproducerade el till ett elbolag. Det är dessutom möjligt att ansöka om ett bidrag, mer exakt ett investeringsstöd för solceller. Då kan du få ett stöd på upp till 20 % av investeringskostnaden.

Nyttja solens strålar på flera sätt

Begagnade solpaneler är inte det enda sättet att använda sig av solens värmande strålar på ett smart sätt. Du kan även buda på begagnade solfångare. En solfångare används i huvudsak för uppvärmning av en vätska, mer exakt omvandlas solenergi till varmvatten och värme. Vi på PS Auction tillhandahåller en marknadsplats för begagnade objekt. Du kan hitta både begagnade solfångare, solpaneler och andra objekt som du kan buda på. Tänk på att du behöver mer än bara solceller, solpaneler eller solfångare för att skapa en fungerande anläggning.

Läs mer »