Värdering

Vi utför auktoriserad värdering

Professionell värdering av inventarier, maskiner eller varulager kan vara aktuell i samband med försäljning, avveckling eller konkurs. Hos PS Auction finns kompetens att värdera hela konkursbon samt såväl nya som gamla objekt. Vi utför även värderingar inom bland annat områdena trä-, metall- och verkstadsindustri, sågverk, lantbruk, entreprenadmaskiner, person- och lastbilar, tryckerier, kontor och storkök m.m. Värdering är ett område som växer. Många anlitar oss idag enbart för värdering alternativt intyg från oberoende part på varulagrets eller inventariernas värde.

Personlig PS kontakt

Som uppdragsgivare har du alltid direktkontakt med din egen värderingsman som snabbt återkopplar till dig, var du än finns i Sverige.

Effektiv organisation och lång erfarenhet

Vi är en kompetent och effektiv organisation vilket borgar för en trygg hantering när vi tar hand om såväl värdering som helheten. Hos oss finns mångårig kunskap inom värdering från de flesta branscher. Vår mångåriga erfarenhet har gjort att vår arbetsprocess är optimerad och inom tre veckor har vi hanterat allt från värdering och onlineauktion till utlämning av objekt.

Förordnade besiktningsmän

Inom PS har vi ett antal förordnade besiktningsmän från Sveriges Handelskamrar. För att få kontakt med just din besiktningsman, gå till våra försäljningsansvariga.

 

Förordnade besiktningsmän

Lars Liljedahl
Svenljunga

 • Verksamhetsmaskiner/utrustning/inventarier - Verkstads- & fabriksmaskiner
   

Per Persson
Svenljunga

 • Byggnadsentreprenader, byggnadsmaterial mm inkl VVS o el
 • Företagsvärderingar - Konkursvärdering inkl. varulager och inventarier
   

Ola Happstadius
Göteborg

 • Entreprenad/mobila maskiner - jordförflyttande maskiner

 • Företagsvärderingar - konkursvärdering inkl. varulager och inventarier
 • Fordon, lätta - personbilar och lätta lastbilar med tillbehör
 • Fordon, tunga - tunga lastbilar, släp och tillbehör
 • Verksamhetsmaskiner / utrustning / inventarier - Verkstads- och fabriksmaskiner
 • Verksamhetsmaskiner / utrustning / inventarier - Restaurang- och storköksutrustning
   

Björn Sandberg
Skellefteå

 • Byggnadsentreprenader, byggnadsmaterial mm inkl VVS och el
 • Fordon, lätta - Husbilar och husvagnar
 • Företagsvärderingar - Konkursvärdering inkl. varulager och inventarier
 • Fordon, lätta - Personbilar och lätta lastbilar med tillbehör
 • Fordon, lätta - Tvåhjuliga fordon inkl. cycklar, skotrar och fyrhjulingar
   

Simon Happstadius
Stockholm

 • Entreprenad/mobila maskiner - jordförflyttande maskiner
 • Företagsvärderingar - konkursvärdering inkl. varulager och inventarier
 • Verksamhetsmaskiner / utrustning / inventarier - Restaurang- och storkök
 • Företagsvärderingar - Rörelsevärdering inkl. varulager och inventarier
 • Entreprenad/mobila maskiner - skogs- och jordbruksmaskiner
 • Verksamhetsmaskiner/utrustning/inventarier - övriga maskiner, verktyg och inventarier
   

Pontus Bruno
Stockholm

 • Företagsvärderingar - Konkursvärdering inkl. varulager och inventarier
 • Företagsvärderingar - Rörelsevärdering inkl. varulager och inventarier
   

Per-Erik Stenberg
Stockholm

 • Företagsvärderingar - Konkursvärdering inkl. varulager och inventarier
 • Företagsvärderingar - Rörelsevärdering inkl. varulager och inventarier
   

Lars Nilsson
Charlottenberg

 • Fordon, lätta - Personbilar och lätta lastbilar med tillbehör
 • Fordon, lätta - Veteran och samlarfordon
 • Fordon, lätta - Husbilar och husvagnar
 • Fordon, lätta - Tvåhjuliga fordon inkl. cyklar, skotrar och fyrhjulingar
 • Fordon, tunga - Tunga lastbilar, släp och tillbehör
   

Malischa Låsberg
Örebro                  

 • Företagsvärderingar - Konkursvärdering inkl. varulager och inventarier
 • Entreprenad/Mobila maskiner - Kranar
 • Verksamhetsmaskiner / utrustning / inventarier - Verkstads- och fabriksmaskiner
   

Roger Henriksson
Vänersborg                  

 • Verksamhetsmaskiner / utrustning / inventarier - Jordbruksmaskiner
 • Entreprenad/Mobila maskiner - Jordförflyttande maskiner
 • Företagsvärderingar - Konkursvärdering inkl. varulager och inventarier
 • Entreprenad/Mobila maskiner - Kranar
 • Verksamhetsmaskiner / uturstning / inventarier - Restaurang- och storköksutrustning
 • Företagsvärderingar - Rörelsevärdering inkl. varulager och inventarier
 • Entreprenad/Mobila maskiner - Skogs- och jordbruksmaskiner
 • Fordon, tunga - Tunga lastbilar, släp och tillbehör
 • Fordon, tunga - Tunga specialfordon och bussar med tillbehör
 • Verksamhetsmaskiner / utrustning / inventarier - Verkstads- och fabriksmaskiner
 • Verksamhetsmaskiner / utrustning / inventarier - Övriga maskiner, verktyg och inventarier