Export av objekt

Huruvida ett fordon eller maskin som säljs på PS Auction kan exporteras från Sverige eller ej, framgår i respektive annonsbeskrivning. Om fordonet går att exportera gäller olika regler beroende på vilket land man önskar exporterar till och om man gör detta som privatperson eller företag.

Regler för moms

För att kunna köpa ett objekt momsfritt på PS Auction från annat EU-land krävs att

  • Köparen har ett giltigt VAT-nummer
  • Köparen skriftligt kan påvisa att objektet förts ut ur Sverige

För att kunna köpa ett objekt momsfritt på PS Auction från länder utanför EU krävs att

  • Köparen skriftligt kan påvisa att objektet förts ut ur Sverige

Deposition

På PS Auction deponeras svensk moms på vinnande bud. Deponin betalas tillbaka vid uppvisande av giltiga utförsel-/exportdokument.

Giltiga dokument inom EU är exempelvis CMR (fraktsedel med lastbil), registreringsbevis i det nya landet, tillfälliga förflyttningstillstånd eller annat som bevisar att objektet har förts ut ur Sverige permanent.

Giltiga dokument vid export utanför EU är tullhandling eller registreringsbevis i det nya landet.

Om någon annan skall hämta ditt objekt måste du dock godkänna objektet du köpt innan det hämtas ut samt skicka in en fullmakt för den som ska hämta. Fullmakt kan mailas till oss.

Vänligen fyll i följande formulär där kontouppgifter kan anges samt ovan nämnda exporthandlingar kan laddas upp.

För mer information om exportregler se våra köpvillkor.