Nyheter

2024-07-02

Hållbarhetsrapportering 2.0


Kanske har ni läst om CSRD, eller så arbetar ni redan för fullt med att hämta in data enligt de nya direktiven. CSRD står för Corporate Sustainability Reporting Directive och är ett nytt EU-direktiv för verksamheter att följa i sin hållbarhetsrapportering. Som en del av direktivet börjar ett nytt rapporteringsramverk, ESRS (European Sustainability Reporting Standards), att gälla. I korthet kan man säga att CSRD är en skärpning av kraven på vad en hållbarhetsredovisning ska innehålla och vilken struktur den ska ha. Och fler företag än tidigare omfattas, stora som små.

Vad innebär det för företagen?

För företag som omfattas av kraven blir det tydligt vad som ska rapporteras och hur det ska göras. Och för marknaden blir hållbarhetsrapporteringen enklare, mer transparent och får högre kvalitet. Men framför allt blir det enklare för konsumenter att jämföra företag för att hitta det mest hållbara alternativet.

Alltså;

 • Ökad transparens
 • Enklare jämförbarhet
 • Högre kvalitet i rapporteringen

Vill du läsa mer om CSRD, tipsar vi om denna sidan.

Återbruk – något för hållbarhetsrapporten

Enligt en undersökning gjord av PS Auction finns i svenska företag motsvarande 723 000 kronor i bundet kapital. Detta kan vara allt från maskiner och fordon till överskottslager. Det betyder att många företag har kapital som kan frigöras. Men det innebär också att många materiella tillgångar kan få förlängt liv och skapa värde för fler, vilket i sin tur besparar omvärlden de utsläpp som nyproduktion av liknande objekt skulle generera.

Men är det mätbart?

Att avyttra tillgångar via auktion bidrar alltså till att minska trycket på klimatet. Och bäst av allt är att det är mätbart. Varje företag som avyttrar maskiner, inventarier eller andra tillgångar på auktion får en rapport med den besparing av koldioxidutsläpp som auktionen medfört i jämförelse med om objekten skulle tillverkas nya.

Avyttring av tillgångar via auktion ger alltså företag ett mätetal som har en självklar plats i hållbarhetsrapporteringen. När rapporteringen av hållbarhetsarbetet blir alltmer transparent och jämförbart blir detta en konkurrensfördel, både bland medarbetare och konsumenter.

Läs mer om att sälja med PS auction här!

 • 2023-04-03
  Här finns helt unika fynd att göra – varje dag

  Unika fynd, spännande budgivning och väldigt roligt att vinna en auktion. PS Auction är sajten med över 2 500 auktioner i veckan där vem som helst kan fynda nästan vad som helst. Läs mer

 • 2023-04-03
  Auktioner som verkligen alla vinner på

  Ofta helt unika produkter till låga priser och dessutom med ett underhållande spänningsmoment när man väl budar… Att handla av PS Auction är en lösning med idel vinnare. Som den egna ekonomin och klimatet som helhet. – När man handlar av PS Auction gör man en god gärning för sin egen plånbok, och man gör samtidigt en god gärning för miljön eftersom man återbrukar en vara, säger Lena Brodin. Läs mer