Auktionen avslutas

Torsdag, 2019-08-29 10:06

Auktionen avslutad

Har du några frågor?

Ronny Henriksson

Roger Henriksson

Fastighet med hotell och vandrarhemsanläggning,

 • 579207
 • 46450 Dals Rostock
 • Sverige
Info Frakt Visning Utlämning Auktionstyp
Adress Kroppefjäll 2 m. fl., Dals Rostock
Kvadratmeter TOTAL BYGGNADSAREA 5 921 m²
Byggnadsår Huvudbyggnad Byggnadsår 1870, 1900, 1940 , Byggnadsår har ej med säkerhet kunnat fastställas.
Tomtyta (m2) TOTAL MARKAREA 95 171 m²
Antal rum 22 byggnader varav hotell, vandrarhem och åretrunt bostäder
Vatten/Avlopp Kommunalt
Värme Fjärrvärme

Möjligheternas paradis

Dals Rostock är en av Sveriges äldsta kurorter. Hit har människor vallfärdat för att bland annat dricka av det hälsobringande vattnet och njuta av naturens läkande krafter!

Nu säljer vi anrika Kroppefjäll hotell och spa, med nyrenoverat och komplett hotell .

Cirka 30 nyinredda dubbelrum + några sviter/familjerum. Det finns komplett restaurang med pubavdelning och egen badplats med inplanterad regnbåge. 2004-2006 lades ca: 20 miljoner på restaurering. Efter 2011 har ytterligare Investeringar gjorts på 5 759 759 på hotellet som renoverats med bla 3 stora kompletta konferensrum och mycket mer. Idag är en del av fastighetens lägenheter och hus uthyrda året runt .

FASTIGHETSINFORMATION
Fastighet med hotell och vandrarhemsanläggning och egen badplats, med anor från 1900-talets början.

Fastigheten består av 22 byggnader av varierade storlekar och användning.

FASTIGHETEN KROPPEFJÄLL 2:5 ADRESS Kroppefjäll Kroppefjäll 2 m. fl., Dals Rostock

TYP Kommersiell fastighet TYPKOD 220, 325
BYGGÅR 1870, 1900, 1940 ÄGANDEFORM Friköpt - Kommersiell fastighet

TOTAL BYGGNADSAREA 5 921 m² 
TOTAL MARKAREA 95 171 m²
TAXERINGSVÄRDE 6 521 000 kr
LAGFAREN ÄGARE Kropphus AB 

FASTIGHETSBESKRIVNING
Fastighet Beteckning KROPPEFJÄLL 2:5 Typkod (LMV) 220, 325 Ägandeform/typ Friköpt - Kommersiell fastighet

Adress Kroppefjäll Kroppefjäll 2 m. fl. 46450 Dals Rostock  

Planbestämmelser Översiktsplan. Ny plan ligger ute på samråd. Planen beräknas vara antagen under hösten 2019.

Total Byggnadsarea 5 921 m² Total Markareal 95 171 m² Kommunalt vatten/avlopp  året om. 

Bef. pantbrev Totalt 7 350 000 kr
Taxeringsvärde (Värdeår 1929, Taxeringsår 2016)
- Mark 1 074 000 kr
- Byggnad 5 447 000 kr
Summa 6 521 000 kr

Byggnadsbeskrivning Sammanfattning Fastigheten har en total areal om 95 171 kvm, varav landareal 83 653 kvm och vattenareal 11 518 kvm. På fastigheten finns sammanlagt 22 byggnader. Merparten av byggnaderna uppfördes under tidigt 1900tal. Exakt byggnadsår har ej gått att fastställa på flertalet byggnader. Byggnaderna är ej kontrollmätta av säljaren-/mäklaren.                                    Vi har valt att använda BTA-yta från tidigare genomförd analys av fastigheterna. Fastighetens sammanlagda BTA uppgår till 5 921 kvm. En sammanställning över fördelning per byggnad finns att ta del av.
Huvudbyggnad Byggnadsår 1870, 1900, 1940 , Byggnadsår har ej med säkerhet kunnat fastställas. Area - Vatten 11 518 m² - Tomtarea 750 m² - Tomtarea 750 m² - Tomtarea 750 m² - Boarea 52 m² - Boarea 52 m² - Boarea 52 m² Uppvärmning Fjärrvärme Status Energidekl. Utförd Besiktigad 2009-10-09

Ekonomi Aktuella hyresintäkter 671 374 kr, se bifogad hyressammanställning. Kostnader för el- och fjärrvärme (2018 751 986 kr, se bifogad sammanställning.

Investeringar i fastigheten
 2011 Golv konferens 39 596 kr Tak hotell 326 499 kr Nybyggnation 139 000 kr
 2013 Renovering hus 2, 861 865 kr
 2014 Renovering hus 7, 65 398 kr
 2015 Renovering badrum, hus 15 Brandstegar Nytt tak ladugård Ny lekplats 896 362 kr
2016 Fasadbyte och målning hus Nytt duschrum hus 10, 930 266 kr
2017 Ny uteterass hus 11 Golvbyte restaurang hus 11 Nya fönster hus 11, källarfönster Tak museum 315 218 kr
2018 Renovering hotell & hus 5, 1 642 060 kr Inventarier hotell 543 495 kr Summa investeringar 5 759 759 kr
*förtydliganden av nerlagda kostnader finns på förfrågan. *sammanlagda investeringar för perioden 2011 - 2018.

Omgivning Historik

Verksamheten på Kroppefjäll tog sin början under tidigt 1900-tal. Merparten av byggnaderna uppfördes under denna tid. På den tiden användes byggnaderna för behandling av tuberkulossjuka patienter. Kroppefjälls sanatorium var verksamt under nästan 50 år, och vårdade som mest upp till 200 patienter årligen. När behovet av vård av tuberkulossjuka avtog beslutade landstinget om nerläggning. I mitten av maj 1960 lämnade den sista patienten sjukhuset.
Sjukhuset bytte namn till Kroppefjällshemmet, som nyttjade fastigheten till utbildnings- och arbetshem för personer med funktionsnedsättning. Ett flertal byggnader revs under denna period, och ersättes av andra bl.a. för äldreboende. Kroppefjällshemmet stängde 1991 och samtliga personer flyttade till enskilt boende. Samma år såldes fastigheten till Melleruds kommun. Fastigheten har används till både flyktingförläggning och vandrarhem-/turistanläggning under efterföljande år.
Nuvarande fastighetsägare förvärvade fastigheten 2011-01-04 och driver Kroppefjäll Bed & Breakfast. Verksamheten nyttjar ett flertal byggnader, men det finns även bostadshyresgäster och föreningar på hyresgästlistan.

Hemsida

http://www.kroppefjall.com/

Fastigheten behöver upplevas för att förstå vilken unik fastighet som nu avyttras.

Fastigheten ligger ute hos de stora hotellsajterna så som hotels.com, Booking.com, med mycket bra rating och kundomdömen se länk.

https://sv.hotels.com/ho827222080?mpd=SEK&cur=SEK&q-check-out=2019-06-03&mpe=1559034576&mph=0&q-check-in=2019-06-02&locale=sv_SE&pos=HCOM_SE&q-rooms=1&q-room-0-adults=2&rateplanid=292054691&mpb=106.61&mpa=888.39&rffrid=mdp.hcom.SE.011.387.02.42.kwrd=26c765e7-7b86-4697-b3b4-542b4a36aa0d.wapa=827222080.trv_lp=a.itt=1.los=1.losb=1.ttt=5.tttb=5.bm=a&wapa4=827222080&PSRC=TR01&trv_curr=SEK&trv_dp=994&trv_ttt=5&trv_tttb=5&trv_los=1&trv_losb=1

Finns även möjlighet att förvärva till Aktiebolaget efter överenskommelse.

Fastigheten säljs i det skick den befinner sig i vid auktionen.

Visning av fastigheten 17 juni mellan kl. 12.00 - 14.00 anmälan görs till roger.henriksson@ps.se, ronny.henriksson@ps.se

 

Byggnadsinformation Fastighetsutdrag_Kroppefjäll_2.5 (2) Tomtkarta med husnummer Fjärrvärmekostnader Hyresintäkter och kostnader 2016 2017 2018 Hyresintäkter
 • Buden är bindande och serviceavgiften debiteras på alla objekt. Objektet säljes i befintligt skick och är endast enklare beskrivet, EJ TESTAT av auktionsfirman om inget annat sägs i objektsbeskrivningen. Objektsbeskrivningen är framtagen efter bästa möjliga förmåga men är ej bindande i detalj.
  OBS! Eventuell pall och palltillbehör som syns på bilden ingår ej i objektet om detta inte är angett i beskrivningen.

Frakt ej möjlig på detta objekt

Enligt övernskommelse med handläggare


 

Enligt övernskommelse med handläggare

 • Betalning skall vara oss tillhanda innan utlämning kan ske så betala i god tid (minst 1-2 bankdagar innan utlämning). Betalningskvittens från bank och fakturauppgifter skall medtagas vid utlämningstillfället. 
  Köparen skall själv på utsatt tid ombesörja hämtning, ev. nedmontering / emballering av objektet.

  OBS! Eventuell pall och palltillbehör som syns på bilden ingår ej i objektet om detta inte är angett i beskrivningen.

Avyttring

Avyttring innebär att en uppdragsgivare har gods de önskar sälja. Det kan t ex vara ett förråd/lager som behövs tömmas, eller att bolaget har strukturerat om och inte behöver kontorsplatser/utrustning/mm längre. Detta skiljer sig från en konkursförsäljning då det är en frivillig försäljning.