Nyheter

2022-06-30

Anbudsunderlag Ellypistol AB, 556976-6503

Ellypistol AB, 556976-6503

Ellypistol AB:s konkursbo infordrar härmed anbud på hela eller delar av rörelsen i bolaget. Bolaget har bedrivit försäljning av egendesignade kläder med varumärket ”Elly Pistol”. Tillgångarna utgörs främst av varulager, inventarier, registrerat varumärke, kundregister och e-handelsplattform.

Anbudsunderlag samt ytterligare information erhålles av konkurshandläggaren Georgi Gulua eller advokat Nina Baecklund tel: 0709 50 72 16 resp. 0706 31 52 10, e-post georgi.gulua@wistrand.se eller nina.baecklund@wistrand.se. Se även www.ellypistol.com

Skriftliga anbud avseende hela eller delar av verksamheten ska vara konkursförvaltare Niklas Alvestrand Körling genom advokat Nina Baecklund, båda Wistrand Advokatbyrå, tillhanda på adress: Wistrand Advokatbyrå, Box 7543, 103 93 Stockholm, senast den 7 juli 2022, kl. 16.00. Anbud kan även lämnas på email nina.baecklund@wistrand.se. Fri prövningsrätt förbehålles inklusive rätten att överlåta tillgångar före anbudstidens utgång.

 • 2022-01-18
  Inlämning till årets första temaauktion - Verkstad pågår just nu!

  Inlämning pågår till vår populära temaauktion Verkstad. Här har du möjlighet att sälja maskiner, verktyg, redskap och allt man kan tänkas behöva i en verkstad. Läs mer

 • 2020-09-21
  MVI förvärvar PS Auction för att stödja cirkulär tillväxt

  MVI har förvärvat en majoritetspost i PS Auction – ett bolag som verkar inom den cirkulära ekonomin. Med en digital auktionsplattform främjar PS Auction återanvändningen av en bred produktflora av såväl begagnade som oanvända maskiner, redskap, elektronik, möbler och konsumentprodukter. PS Auction har sedan 1958 varit aktiva inom auktionsbranschen med en bas i konkursauktioner och var tidiga med att digitalisera sin verksamhet. Läs mer

 • 2020-09-21
  (Tjänsten tillsatt) Vi växer och söker nu logistikchef till Svenljunga...

  I rollen som logistikchef leder du och utvecklar hanteringen på Logistikcenter i Svenljunga tillsammans med teamledare och medarbetare mot gemensamt uppsatta effektivitets- och kvalitetsmål. I den dagliga driften av hjärtat i verksamheten leder och utvecklar du såväl medarbetare som processer. Analys av flöden, framtagning av förslag och genomförande av förbättringar, test av nya koncept ingår i rollens ansvar. Läs mer