Nyheter

2022-06-30

Anbudsunderlag Ellypistol AB, 556976-6503

Ellypistol AB, 556976-6503

Ellypistol AB:s konkursbo infordrar härmed anbud på hela eller delar av rörelsen i bolaget. Bolaget har bedrivit försäljning av egendesignade kläder med varumärket ”Elly Pistol”. Tillgångarna utgörs främst av varulager, inventarier, registrerat varumärke, kundregister och e-handelsplattform.

Anbudsunderlag samt ytterligare information erhålles av konkurshandläggaren Georgi Gulua eller advokat Nina Baecklund tel: 0709 50 72 16 resp. 0706 31 52 10, e-post georgi.gulua@wistrand.se eller nina.baecklund@wistrand.se. Se även www.ellypistol.com

Skriftliga anbud avseende hela eller delar av verksamheten ska vara konkursförvaltare Niklas Alvestrand Körling genom advokat Nina Baecklund, båda Wistrand Advokatbyrå, tillhanda på adress: Wistrand Advokatbyrå, Box 7543, 103 93 Stockholm, senast den 7 juli 2022, kl. 16.00. Anbud kan även lämnas på email nina.baecklund@wistrand.se. Fri prövningsrätt förbehålles inklusive rätten att överlåta tillgångar före anbudstidens utgång.

 • 2022-07-04
  Anbudsunderlag AB Tälje Elprodukter, 556231-8658

  Bolaget utför och bedriver elgrossistverksamhet i Södertälje och kunderna utgörs främst av installationsföretag och industriföretag. Installationsföretagen består av ett stort antal små företag som verkar på den lokala marknaden medan industriföretagen består av stora globala aktörer. Bolaget har bl a Scania som kund. Läs mer

 • 2022-06-29
  Anbudsunderlag Reviderm Nordic AB, 559307-9006

  Konkursboet för Reviderm Nordic AB, 559307-9006 inbjuder till anbudsförfarande. Rörelsen utbjuds härmed till försäljning i uppdrag av Advokat Nina Baecklund på Wistrand Advokatbyrå. Bolaget säljer ut lagret som främst utgörs av hudvårdsprodukter Läs mer

 • 2022-04-01
  Inlämning till årets stora Samlarbilsauktion pågår!

  Jag vill föranmäla min bil till PS Samlarbilsauktion den 11 maj 2022. PS Samlarbilsauktion hålls på psauction.se och all budgivning sker via nätet. Antalet bilar på auktionen är begränsat. Anmäl dig senast 1 maj för att PS ska hinna gå igenom anmälan. Läs mer