Nyheter

2020-03-06

Anbudsunderlag "HNB Entreprenad AB" i konkurs

Konkursen inleddes 2020-02-13
Uppsala tingsrätt mål nr K 968-20

HNB Entreprenad AB:s verksamhet består i byggställningsmontage och ställnings-uthyrning samt maskinförmedling. Bolaget har för närvarande 10 pågående byggnationer. Bolagets kontor finns i centrala Uppsala samt hyr bolaget ytterligare en lokal för uppställning och förvaring av ställningar och maskiner utanför Uppsala. Bolaget har 8 anställda. Anbud infordras på rörelsen.

Mer information om bolagets verksamhet erhålles genom kontakt med av konkursboet anlitad konsult och värderingsman Simon Happstadius, PS Auction;
e-post ; simon.happstadius@ps.se

Adress:
 

Sågargatan 17
753 18 Uppsala


Bolagsorgan:
 


Styrelseledamot Henrik Edman och Nicklas Åberg
 

Kontaktperson:
 

Henrik Edman, e-post: henrik@hnb-entreprenad.se
 

Inventarier, leasing och
maskiner
:Enligt inventeringslista, bilaga 1.


Ställningar:
 


Enligt inventeringslista, bilaga 2.
 

Anbud:
 

Anbud skall vara konkursförvaltningen tillhanda senast den 13 mars 2020, kl. 18.00. inges till Advokat Helena Ståbi, Christensson & Roth Advokater AB, Malmskillnadsgatan 39, 111 38 Stockholm, alt. per e-post till helena.stabi@crlaw.se.
I anbudet skall anges önskad tillträdesdag.
Förvaltningen förbehåller sig fri prövningsrätt.

Förvaltningen avser i första hand att avyttra verksamheten, inkråmet, i dess helhet. Bud på delar av verksamheten kommer att bedömas med denna utgångspunkt.

   

Stockholm den 6 mars 2020

e.u Helena Ståbi

 • 2020-05-28
  Vi söker lagerarbetare till Svenljunga

  Vill du utvecklas som Lagerarbetare i ett värderingsstyrt, entreprenörsdrivet företag med medarbetarna i fokus? Välkommen till oss på PS Auction! Vi söker dig som är nyfiken på auktionsbranschen och vill arbeta med varierande uppgifter i ett starkt team! Läs mer

 • 2020-05-22
  Avyttring memorabilia, inredning och tavlor

  Avyttring av Sveriges största samling av automobilia, flygplansmodeller, relief tavlor, tåg, vagnar, pubutsmyckningar, spelautomater, varuautomater och enarmade banditer. 1000-tals unika objekt inköpta de senaste 40 åren i framförallt England och Frankrike. Läs mer

 • 2020-05-07
  Anbudsunderlag Kalas Kompaniet i Norrort AB, 556586-6398

  Konkursboet för Kalas Kompaniet i Norrort AB, 556586-6398 inbjuder till anbudsförfarande. Bolaget har bedrivit verksamhet inom försäljning av party, maskerad och skämtartiklar. Bolaget har en fysisk butik i Täby Centrum, samt en onlinebutik. Läs mer