Nyheter

2022-07-04

Anbudsunderlag AB Tälje Elprodukter, 556231-8658

Den 30 juni 2022 försattes AB Tälje Elprodukter, 556231-8658, (”Bolaget”) i konkurs varvid advokat Michel Barmoro förordnades som konkursförvaltare. Bolaget utför och bedriver elgrossistverksamhet i Södertälje och kunderna utgörs främst av installationsföretag och industriföretag. Installationsföretagen består av ett stort antal små företag som verkar på den lokala marknaden medan industriföretagen består av stora globala aktörer. Bolaget har bl a Scania som kund. Bolagets omsättning har under 2021 legat på ca 30 miljoner kr. Bolaget har fyra anställda och bedriver verksamheten från kontors- och lagerlokaler på Brunnsängsvägen 31 i Södertälje.

Konkursboet har efter konkursbeslutet fortsatt verksamheten. Konkursboet infordrar härmed anbud på rörelsen och dess tillgångar. Anbud emottages i första hand på Bolagets rörelse, och i andra hand på en eller flera delar av Bolagets tillgångar.

Anbud emottages i först hand på hela rörelsen och i andra hand på delar av den. Förfrågningar angående rörelsen och dess tillgångar besvaras av advokat Michel Barmoro, michel.barmoro@jalaw.se, 08-46506771.

Skriftliga anbud, exklusive mervärdeskatt, avseende rörelsen eller delar av rörelsen/tillgångar, ska vara konkursförvaltningen tillhanda
på ovanstående e-postadress senast den 10 juli 2022.

Bilaga - Inventarielista

 • 2022-06-30
  Anbudsunderlag Ellypistol AB, 556976-6503

  Ellypistol AB:s konkursbo infordrar härmed anbud på hela eller delar av rörelsen i bolaget. Bolaget har bedrivit försäljning av egendesignade kläder med varumärket ”Elly Pistol”. Tillgångarna utgörs främst av varulager, inventarier, registrerat varumärke, kundregister och e-handelsplattform. Läs mer

 • 2022-06-29
  Anbudsunderlag Reviderm Nordic AB, 559307-9006

  Konkursboet för Reviderm Nordic AB, 559307-9006 inbjuder till anbudsförfarande. Rörelsen utbjuds härmed till försäljning i uppdrag av Advokat Nina Baecklund på Wistrand Advokatbyrå. Bolaget säljer ut lagret som främst utgörs av hudvårdsprodukter Läs mer

 • 2022-04-01
  Inlämning till årets stora Samlarbilsauktion pågår!

  Jag vill föranmäla min bil till PS Samlarbilsauktion den 11 maj 2022. PS Samlarbilsauktion hålls på psauction.se och all budgivning sker via nätet. Antalet bilar på auktionen är begränsat. Anmäl dig senast 1 maj för att PS ska hinna gå igenom anmälan. Läs mer