Nyheter

2020-02-11

Anbudsunderlag Christensons Konditori Eftr AB i konkurs


Anbudsunderlag Christensons Konditori Eftr AB i konkurs

1. Bakgrund

Den 31 januari 2020 försattes Christensons Konditori Eftr. AB, 556427-3612, 
(”Bolaget”) i konkurs varvid advokat Michel Barmoro förordnades som konkursförvaltare. Bolaget bedriver restaurang- och caféverksamhet i Kringlan-gallerian i Södertälje (övre plan) med adress Storgatan 4, Södertälje. Bolaget har haft alkoholtillstånd och i huvudsak bedrivit lunchverksamhet. Verksamheten har bedrivit med fyra anställda. Bolagets nettoomsättning under perioden juli 2018 – juni 2019 uppgick till ca 3,5 miljoner kronor. Bolagets nettoomsättning för juli 2019 – januari 2020 uppgick till ca 1,1 miljoner kronor. Hyran för lokalen uppgår till ca 85.000 kr per månad exklusive mervärdeskatt. Restaurangen är stängd sedan den 27 januari 2020.  

Konkursboet infordrar härmed anbud på rörelsen och dess tillgångar. Anbud emottages i första hand på Bolagets rörelse, och i andra hand på Bolagets inventarier som bifogas.  

2. Rörelsens tillgångar

Bolagets tillgångar hänförs i första hand till inventarier och hyreskontrakt. Vid rörelseöverlåtelse ingår rätten att inträda i Bolagets avtal, villkorat av fastighetsägarens godkännande.  Bilaga - Inventering

3. Förbehåll och genomförandet av budgivningen

Konkursboet överlåter all egendom i befintligt skick. Det åligger en köpare att genomföra erforderlig besiktning av egendomen i syfte att upptäcka eventuella fel och brister.

Vad gäller immateriella rättigheter lämnar konkursboet inga garantier beträffande möjligheterna att överföra eller använda rättigheterna. Användningen av rättigheterna sker på köparens egen risk.

Ett övertagande av egendomen som omfattas av avtal om leasing/hyra/avbetalning förutsätter godkännande av motparten i respektive avtal. 

Anbud emottages i först hand på hela rörelsen och i andra hand på delar av den. Förfrågningar angående rörelsen och dess tillgångar besvaras av advokat Michel Barmoro, michel.barmoro@jalaw.se, 08-46506771. 

Skriftliga anbud, exklusive mervärdeskatt, avseende rörelsen eller delar av rörelsen/tillgångar, ska vara konkursförvaltningen tillhanda på ovanstående e-postadress senast den 17 februari 2020, datum, kl 12.00. Fri prövningsrätt förbehålles liksom rätt att försälja hela eller delar av rörelsen under tiden anbudsförfarandet pågår. Konkursboet reserverar sig mot eventuella felskrivningar eller annat misstag. 

 • 2020-04-01
  Kommande auktion MKB Mat & Dryck AB i konkurs "Space62/Swedish Taste"

  På uppdrag av konkursförvaltare Kenneth Nilsson, Ackordscentralen Väst AB säljer PS Auction en nyare restaurang med restaurangmaskiner från Electrolux och finare inredning från bla. Swedese. Läs mer

 • 2020-03-06
  Anbudsunderlag "HNB Entreprenad AB" i konkurs

  HNB Entreprenad AB:s verksamhet består i byggställningsmontage och ställnings-uthyrning samt maskinförmedling. Bolaget har för närvarande 10 pågående byggnationer. Bolagets kontor finns i centrala Uppsala samt hyr bolaget ytterligare en lokal för uppställning och förvaring av ställningar och maskiner utanför Uppsala. Bolaget har 8 anställda. Anbud infordras på rörelsen. Läs mer

 • 2020-02-11
  Truckförare / Lagerarbetare till PS Auction SVENLJUNGA

  Vill du utvecklas som Truckförare/ Lagerarbetare i ett värderingsstyrt, entreprenörsdrivet företag med medarbetarna i fokus? Välkommen till oss på PS Auction! Vi söker dig som är nyfiken på auktionsbranschen och vill arbeta med varierande uppgifter i ett starkt team! Läs mer