Integritetspolicy

1. Introduktion

PS bryr sig om din integritet. Därför strävar vi alltid efter att skydda dina personuppgifter på bästa möjliga sätt och att följa alla tillämpliga lagar och förordningar för skydd av personuppgifter. I denna policy vill vi informera dig om hur PS samlar in och behandlar dina personuppgifter.

Denna Sekretess- och cookiepolicy gäller för PS Auction AB, ("PS Auction"). PS Auction AB är ett varumärke av TBAuctions Netherlands B.V. (nedan 'TBAuctions'). För en översikt över TBAuctions varumärken, besök www.tbauctions.com

Om du är kund, besöker vår webbplats eller har kontakt med vår kundtjänst delar du dina personuppgifter med oss, exempelvis ditt namn, telefonnummer eller e-postadress. Detta är alla data som vi kan koppla till dig. Vi gör därför allt vi kan för att behandla dina personuppgifter noggrant. I denna Sekretesspolicy kan du läsa hur PS Auction hanterar dina personuppgifter.

Vi rekommenderar att du läser detta dokument noggrant. Har du några frågor? Vänligen kontakta vår dataskyddsombud via e-post på gdpr@psauction.com. Vänligen använd inte denna e-postadress för frågor relaterade till kundtjänst. För det, vänligen kontakta vår kundtjänst här.

Denna Sekretesspolicy gäller alla personuppgifter som behandlas av PS Auction från alla som använder våra tjänster, webbplats (psauction.com) eller andra applikationer och mobila plattformar ("Plattform"), såsom våra besökare, budgivare, säljare och köpare. Policyn gäller också om du har ett användarkonto på vår webbplats samt om du representerar en säljare, köpare eller budgivare, till exempel när säljaren, köparen eller budgivaren är ett företag och du agerar som företagets kontaktperson. Dessa personuppgifter behandlas i enlighet med gällande dataskyddslagstiftning, mer specifikt EU-förordning 2016/679, även känd som Allmän dataskyddsförordning (GDPR), samt eventuell framtida lagstiftning och ytterligare nationell lagstiftning.

Denna Sekretesspolicy förklarar också hur du kan begära att vi ändrar, begränsar eller tar bort dina uppgifter. PS Auction kommer att göra sitt yttersta för att hålla din personliga information korrekt och uppdaterad. För detta behöver vi din hjälp. Har dina personuppgifter ändrats? Vänligen meddela oss dessa ändringar genom att kontakta vår kundtjänst.

PS Auction har rätt att ändra innehållet i denna Sekretesspolicy utan att informera besökaren. Genomförandet av ändringen på webbplatsen är tillräckligt för detta. Den senaste versionen av denna Sekretesspolicy kan konsulteras på våra webbplatser.
 

2. Vem är ansvarig för att behandla dina uppgifter?

PS Auction AB är ett privat företag enligt svensk lag, etablerat på Argongatan 6, 43153 Mölndal, Sverige, med organisationsnummer 556632-1468, telefonnummer +46(0)771101100 och e-postadress info@ps.se.

För de ändamål som beskrivs i denna Sekretess- och cookiepolicy ("Policy") anses ovanstående företag vara "personuppgiftsansvarig", som bestämmer medlen och ändamålen för insamling, lagring, utlämning, användning och andra typer av behandling av personuppgifter.

Varje hänvisning till "vi", "oss" eller "vår" i denna Policy avser PS Auction AB.

Dataskyddsombud:

Argongatan 6
43153 Mölndal
Sverige
gdpr@psauction.com
 

3. Vad är personuppgifter?

Personuppgifter är alla data som vi kan koppla till dig. Dessa inkluderar ditt namn, adress, postnummer, ort, telefonnummer eller e-postadress. Men även data som din IP-adress och ditt kontonummer är personuppgifter, samt annan information som är unik för dig, såsom dina bud- eller köphistorik hos PS Auction.
 

4. Vilka personuppgifter behandlar vi från dig?

Som en del av att skapa ett konto samlar PS Auction in personuppgifter som är nödvändiga för att tillhandahålla dig tjänster och för att genomföra avtalet med dig. De personuppgifter vi behandlar är de uppgifter som du har lämnat till oss eller som vi samlar in från dig när du besöker webbplatsen eller från en tredje part.

För att skapa ett privat konto samlar vi in och behandlar minst följande (personliga) uppgifter från dig:

 • Kön (Man/Kvinna)
 • Förnamn och efternamn
 • Adress, postnummer och stad
 • Land
 • E-postadress
 • (Mobil) telefon (för SMS-verifiering)
 • Personnummer
 • Födelsedatum

För att skapa ett företagskonto samlar vi in och behandlar minst följande (personliga) uppgifter från dig:

 • För och efternamn
 • Företagsnamn
 • Adress, postnummer och stad
 • Land
 • E-postadress
 • (Mobil) telefon (för SMS-verifiering)
 • Organisationsnummer / TIN
 • Momsnummer

För att skapa ett företagskonto som kund (säljare) samlar vi in och behandlar följande (personliga) uppgifter från dig:

 • För och efternamn
 • Företagsnamn
 • Adress, postnummer och stad
 • Land
 • E-postadress
 • (Mobil) telefon (för SMS-verifiering)
 • Organisationsnummer / TIN
 • Momsnummer
 • Bankgiro, Plusgiro, Bankkontonummer

För budgivning och för att hantera webbplatsen och innehållet samlar vi in och behandlar följande (personliga) uppgifter från dig:

 • Teknisk och anonymiserad data
 • Din feedback om användningen av vår plattform och annan information du skickar till oss via plattformens funktioner, vilket gör det möjligt för oss att förbättra funktionerna på vår webbplats och plattform
 • Anonym data som inte kan spåras tillbaka till en person, för rapporteringsändamål.

För bekräftade bud och köp samlar vi in och behandlar följande (personliga) uppgifter från dig:

 • Information om köpta objekt
 • Betalningsmetoder och när betalningen görs

 Vi kräver digital identifiering av våra svenska kunder via BankID för att skapa nya konton.
 

5. Vad är syftet med att behandla personuppgifter?

PS Auction kan samla in, behandla och lagra dina personuppgifter inom vissa gränser för att säkerställa att PS Auction kan fortsätta fungera optimalt. Dessa processer grundas på olika rättsliga grunder, beroende på de specifika omständigheterna. Vi hanterar dina personuppgifter med omsorg och vidtar både tekniska och organisatoriska åtgärder för att skydda dem.

PS Auction behandlar och använder dina (personliga) data för följande ändamål:

Att ingå och genomföra en överenskommelse

PS Auction behöver vissa personuppgifter från dig för att ingå en överenskommelse med dig och för att korrekt genomföra och avsluta den (leverans). Utan dessa uppgifter kan vi inte etablera en relation med dig eller genomföra en överenskommelse.

De nödvändiga uppgifterna samlas in under registreringsprocessen av ditt konto och fortsätter sedan under relationen mellan dig och PS Auction. PS Auction behandlar följande personuppgifter för detta ändamål:

 • Namn och (leverans)adressuppgifter
 • E-postadress
 • (Mobil) telefonnummer

Juridiska skyldigheter

I vissa fall behöver PS Auction dina personuppgifter för att uppfylla juridiska skyldigheter.

Till exempel kan vi använda dina personuppgifter för att bekämpa penningtvätt och terrorism, för att bistå behöriga myndigheter i deras utredningar eller för att följa skattelagar.

Lagstiftning om penningtvätt och bekämpning av terrorism
PS Auction måste följa internationella lagar och förordningar, såsom de som rör bekämpning av penningtvätt. PS Auction är skyldig att förhindra, känna igen, motverka och rapportera penningtvättsmetoder. PS Auction behandlar följande personuppgifter för detta ändamål:

 • Namn och adressuppgifter
 • E-postadress och telefonnummer
 • Organisations-/Momsregistreringsnummer (för företagskonto)

Dessutom, om du vill finansiera ditt köp med PS Finance, eller om vi annars är skyldiga enligt tillämplig lag, kan vi även behandla uppgifter om ditt personnummer och information om din ekonomiska situation för att kunna göra en kreditkontroll och verifiera din identitet i samband med detta.

Skattelagstiftning
PS Auction är skyldig att behandla sina kunders uppgifter, så att PS Auctions och kundens skattemässiga skyldigheter kan uppfyllas. PS Auction är skyldig att lämna information till skattemyndigheter och att dela dina uppgifter med dessa myndigheter. Tänk här på, men inte uteslutande, skattemyndigheterna. PS Auction behandlar följande personuppgifter för detta ändamål:

 • Namn och adressuppgifter
 • E-postadress och telefonnummer
 • Faktureringsuppgifter
 • Organisationsnummer / TIN (för företagskonto)

Judiciella myndigheter
PS Auction är skyldigt att assistera och informera judiciella myndigheter. Detta gäller till exempel polisen, åklagarmyndigheten, domstolar eller tillsynsmyndigheter, inklusive men inte begränsat till Integritetsskyddsmyndigheten (IMY) i Sverige.

Det kan innefatta all data som samlats in, behandlats och lagrats av PS Auction från dig som en del av relationen mellan dig och PS Auction.

Integritetslagstiftning
PS Auction måste också behandla dina personuppgifter för att kunna skydda din integritet på ett korrekt sätt. PS Auction måste kunna reagera på rätt sätt när du vill använda dina rättigheter eller när IMY ställer frågor till oss.

Det kan innefatta all data som samlats in, behandlats och lagrats av PS Auction från dig som en del av relationen mellan dig och PS Auction.

Affärssyften
Användningen av dina personuppgifter för affärssyften, såsom direktmarknadsföring och administration av ditt användarkonto, omfattas av denna Integritets- och Cookie-policy.

PS Auction vill kunna nå dig som (potentiell) klient och informera dig om eventuellt intressanta auktioner. Det kan innebära att du också kan få information från andra varumärken inom PS Auction. Du kommer endast att få nyhetsbrev med information om våra auktioner baserat på ditt samtycke. De personuppgifter som PS Auction samlar in, behandlar och lagrar för detta ändamål är:

 • Namn
 • E-postadress
 • Telefonnummer
 • IP adress

Om du inte längre önskar ta emot nyhetsbrev kan du avregistrera dig (opt-out). För att återkalla ditt samtycke kan du använda länken 'avregistrera' som du hittar längst ner i våra nyhetsbrev.

För dem som har registrerat ett användarkonto behandlar vi: 

· Personnummer,

· Budgivnings- och köphistorik, samt

· IP adress

Personuppgifterna behandlas för att hantera ditt användarkonto och underlätta din användning av webbplatsen.

Funktion av webbplatser och appar
PS Auction samlar, efter ditt godkännande eller samtycke, information om din användning av webbplatser och appar genom cookies. Detta görs med syftet att ge dig den bästa möjliga upplevelsen som matchar dina preferenser.

 • Om du accepterar våra cookies eller om du har skapat ett konto, för att kunna erbjuda dig specifika erbjudanden baserade på ditt surf- och köpbeteende när du har gett oss tillstånd att göra det.

På grund av ett legitimt intresse hos PS Auction
PS Auction kan samla in, behandla och lagra dina personuppgifter inom vissa gränser för att säkerställa att PS Auction kan fortsätta att fungera optimalt. Om den optimala funktionen av PS Auction faller inom det ovan nämnda syftet att ingå och utföra avtal med kunden, då kommer detta syfte vara relevant för insamlingen, behandlingen och lagringen av dina personuppgifter för PS Auction.

I andra fall kan PS Auction åberopa sitt "legitima intresse". PS Auction väger alltid användarens intressen mot de möjliga konsekvenserna för din integritet. PS Auction väljer alltid ett tillvägagångssätt som skyddar dina personuppgifter så bra som möjligt.

Detta gäller för följande ändamål:

 • Att proaktivt informera (potentiella) kunder om PS Auctions tjänster
 • Att möjliggöra deltagande i webbinarier eller (online) evenemang
 • Att möjliggöra relationshantering
 • Att hantera (potentiella) kundkommunikationer och klagomål
 • Att utföra KYC (Know-Your-Customer) processer vid erbjudande av våra tjänster till nya kunder
 • Att erbjuda träning och coachning för anställda
 • Att genomföra interna förbättringar av våra tjänster som gynnar kunden
 • Att tillhandahålla online-auktionstjänster, inklusive:
 • Underlätta online-auktioner på våra webbplatser och appar
 • Registrera och avsluta bud på auktioner
 • Informera deltagare om en auktion och dess framsteg
 • Tillhandahålla information till säljare och/eller kunder som en del av en auktion och/eller en tredje part som är involverad i genomförandet av auktioner
 • Förbereda och utfärda fakturor
 • Att spara dina (personliga) registreringsuppgifter i en databas för att underlätta din (framtida) deltagande i auktion(er)
 • Att utföra revisioner och säkerhetskontroller i relation till webbplatsen
 • Att informera dig om funktionella förändringar på webbplatserna och/eller appar och ge dig viktig information om att delta i en auktion eller använda auktionstjänster
 • Att be om din feedback på en ny webbsida för att optimera webbplatsen
 • Om du accepterar våra cookies: att mäta din upplevelse på ett anonymt sätt för att optimera webbplatserna och apparna
 • Vid tekniska problem, att lösa dem för att spåra ditt bud på ett objekt och förhindra att ditt bud går förlorat på grund av ett tekniskt problem
 • Att låta dig hämta varor eller låta leveransservicen skicka den köpta varan till dig
 • Att utföra vår administration och uppfylla våra skatteåtaganden.

I alla andra fall kommer PS Auction att be om ditt uttryckliga medgivande. Du har rätt att när som helst återkalla ditt samtycke.
 

6. Från vem behandlar vi personuppgifter och hur får vi tillgång till dessa uppgifter?

Vi behandlar personuppgifter från alla som har (haft) direkt eller indirekt kontakt med PS Auction, såsom budgivare och kunder.

Vi får uppgifterna direkt från dig när du besöker våra webbplatser eller andra applikationer och mobila plattformar, skapar ett konto och lämnar viss information samt när du kontaktar vår kundtjänst.
 

7. Personuppgifter som vi samlar in automatiskt

Oavsett om du deltar i någon av våra auktioner samlar vi automatiskt in viss information när du besöker våra webbplatser eller andra applikationer och mobila plattformar. Det inkluderar din IP-adress eller datum och tid då du loggade in på våra webbplatser och/eller appar.
 

8. Behandling av speciella personuppgifter

PS Auction kommer inte att samla in och/eller behandla några speciella kategorier av dina personuppgifter, såsom ras eller etniskt ursprung, politiska åsikter, religiösa eller filosofiska övertygelser, eller uppgifter som avslöjar medlemskap i fackföreningar, genetiska data, biometriska data för att unikt identifiera en person, uppgifter om hälsa eller uppgifter om sexuellt beteende, enligt definitionen i artikel 9 i GDPR.

Känsliga (personliga) data, såsom kreditvärdighet, krävs endast i fall av särskilda objekt på auktioner, såsom flygplan eller andra dyra varor, för att säkerställa att budgivare faktiskt kan köpa sådana objekt och för att undvika problem med betalning och leverans. I vissa fall samarbetar vi också med notarier, advokater och förvaltare för att uppfylla de lagliga kraven för överföring av äganderätt.
 

9. Säkerheten för dina uppgifter?

PS Auction tar säkerheten för dina personuppgifter på allvar och har därför vidtagit både tekniska och organisatoriska åtgärder för att skydda dina personuppgifter.
 

10. Hur länge behåller vi dina uppgifter?

Vi kommer inte att behålla dina personuppgifter längre än nödvändigt för ändamålet med behandlingen. Efter detta kommer uppgifterna att tas bort så snart de inte längre behövs, med beaktande av den lagliga skyldigheten att behålla data. För detta ändamål tas den lagliga grunden som utgångspunkt och lagringstiden anpassas till den period under vilken PS Auction behöver uppgifterna för att uppnå behandlingsändamålet.

För bokföringsändamål sparar vi, i enlighet med gällande redovisningslagstiftning, information om vår överenskommelse med dig i 7 år.

Om du har registrerat ett konto hos oss kommer vi att behandla alla dina personuppgifter tills du avregistrerar ditt konto hos oss eller begär att vissa uppgifter raderas. Vi granskar dock vår databas årligen för att radera konton som varit inaktiva i mer än 2 år.
 

11. Med vem delas dina uppgifter?

Som utgångspunkt kommer dina uppgifter endast att behandlas av PS Auction och relevanta företag inom PS-gruppen. Vi kan också samarbeta med andra parter för att tillhandahålla dig tjänster och kommer endast att vidarebefordra information till tredje parter som faller inom följande omfattning:

 • Tjänsteleverantörer: Vi anlitar andra företag och individer att arbeta på våra vägnar. Exempel på tjänsteleverantörer inkluderar företag som erbjuder leveranstjänster eller betalningsbehandling (kreditkort, direktbetalning och köp på faktura), professionella budgivningsagenter som agerar på kunders vägnar, reklambyråer och tryckerier för marknadsföringsändamål, t.ex. tryckning och distribution av utskick, samt våra interna och externa (IT) leverantörer. När PS Auction använder sig av tjänster från tredje parter ingår det avtal med dessa parter, där ingen oberoende skyldighet uppkommer för dem avseende behandlingen av personuppgifter. Dessa tjänsteleverantörer har tillgång till den personliga information som är nödvändig för att utföra sitt arbete (t.ex. leverans av objekt). De får dock inte använda denna data för andra ändamål.
 • Säljare: Dina personuppgifter kan delas med våra säljare. Om du köper en vara där objektet skickas till dig, kommer vi att dela ditt namn, adress och kontaktinformation (telefonnummer och e-postadress) med säljaren så att leveransen kan slutföras. Om du köper en vara där säljaren organiserar hämtningsdagen, kommer vi att dela ditt namn, adress och telefonnummer med säljaren så att du kan kontaktas angående önskad hämtningstid. Säljaren kan också kontakta dig om du har en obetald faktura. Slutligen kommer vi att dela din information med säljaren om du har en reklamation på ditt köp och PS Auction inte har kunnat lösa det som en del av sin medlingsroll. Säljaren kommer då att kontakta dig direkt. Observera: Om dina kontaktuppgifter ändras under en auktion, under en reklamation eller strax efter att en reklamation har lösts, kan vi lämna ut dina "gamla" kontaktuppgifter till säljaren om det finns skäl att tro att detta är nödvändigt för att säljaren ska kunna åberopa rättigheterna enligt försäljningsavtalet.
 • I alla andra fall kommer du att informeras om dina personuppgifter ska överföras till tredje parter och du kommer ges möjlighet att individuellt samtycka till detta.

För varje överlämnande kommer vi att säkerställa att nödvändiga kontraktsmässiga skyddsåtgärder finns på plats för att skydda din personliga information.

I alla fall där personuppgifter överförs inom ovanstående sammanhang till tredje parter i länder utanför Europeiska ekonomiska samarbetsområdet (EES), kommer vi endast att överföra data i enlighet med denna Integritets- och Cookiepolicy och tillämplig integritetsskyddslagstiftning.

I princip kommer alla data att behandlas inom EU där det är möjligt och kommer inte att utbytas med parter utanför EU. Data får endast utbytas av PS Auction med ett land utanför EU om mottagaren kan garantera samma skyddsnivå för data, antingen på grundval av den lagstiftning som gäller i det landet eller genom separata avtal enligt EU föreskrifter för ett bindande avtal.
 

12. Vilka rättigheter har du angående dina data?

Inom ramen för GDPR har du som medborgare ett antal rättigheter gentemot PS Auction. Det är trots allt dina personuppgifter. Du kan åberopa dessa rättigheter genom att skicka ett e-postmeddelande till gdpr@psauction.com. Begäranden där du åberopar dina rättigheter enligt GDPR kommer att behandlas inom 30 dagar. Om vi inte kan behandla din begäran inom 30 dagar kommer vi att svara dig inom 30 dagar med anledningar till varför vi inte kunde behandla din begäran inom 30 dagar. I så fall har vi 90 dagar på oss att behandla din begäran.

Rätt till information.

Du har rätt att veta hur vi hanterar dina personuppgifter på ett korrekt och transparent sätt och vilka rättigheter du kan utöva i det avseendet. I denna Integritets- och Cookiepolicy har vi detaljerat förklarat vilka personuppgifter vi samlar in från dig och hur vi hanterar dina personuppgifter.

Rätt till insyn.

Du har rätt att när som helst få tillgång till dina personuppgifter som vi har om dig. Du kan begära tillgång genom att skicka ett e-postmeddelande till gdpr@psauction.com. Vänligen inkludera ditt namn, e-postadress och kontoidentifikation. Dessutom kan vi be dig att svara på frågor för att verifiera din identitet. Begäranden om att se dina data kommer att behandlas inom 30 dagar.

Rättelse.

Du har rätt att korrigera dina personuppgifter som vi har om dig när dessa är felaktiga, föråldrade och/eller för att komplettera dessa uppgifter när de är ofullständiga. För vissa kategorier av information kan du göra detta själv dygnet runt i ditt konto. För andra uppgifter kan du kontakta gdpr@psauction.com för att göra ändringen åt dig.

Rätt att invända.

Du har rätt att invända mot hur vi behandlar dina personuppgifter. Denna rätt gäller för personuppgifter som vi använder för direktmarknadsföring, såsom nyhetsbrev. Du kan be oss sluta använda dina personuppgifter för personliga e-postmeddelanden om våra auktioner. Du kan ställa in detta själv i ditt konto. Vidare gäller denna rättighet också för andra personuppgifter som vi behandlar om dig baserat på våra berättigade intressen.

Rätt till dataportabilitet.

Du har rätt att få de personuppgifter du tillhandahållit oss, inom ramen för det avtal du ingått med oss, för att kunna spara dessa personuppgifter i en egen databas eller i en tredje parts databas. Du kan skicka en begäran om detta till gdpr@psauction.com. Vänligen inkludera ditt namn, e-postadress och konto-ID. Dessutom kan vi be dig att svara på frågor för att verifiera din identitet.

Rätt till begränsning.

Du har rätt att begära begränsning av din data. Detta innebär att vi får behålla dina personuppgifter, men inte använda dem. Denna rättighet uppstår i ett antal fall. Om du anser att detta är fallet kan du informera oss via e-post på gdpr@psauction.com.

Rätt att bli bortglömd/raderat konto.

I vissa fall har du rätt att bli bortglömd. Du kan begära radering av ditt konto genom vår kundtjänst. I detta fall kommer vi att bedöma om vi kan radera dina uppgifter eller om vi behöver behålla vissa uppgifter på grund av en laglig skyldighet.

Du kan begära att vi tar bort (delar av) dina personuppgifter. Vänligen kontakta vår kundtjänst.

Rätt att framföra klagomål.

Om du inte håller med om hur vi hanterar dina personuppgifter har du rätt att framföra ett klagomål. Om du har ett klagomål vill vi gärna lösa detta med dig först. Du kan kontakta dataskyddsombudet via e-post på gdpr@psauction.com. Vänligen ange ditt namn, e-postadress och konto-ID.

Slutligen har du rätt att framföra ett klagomål till Integritetsskyddsmyndigheten (IMY) via denna länk.

Du kan också kontakta Integritetsskyddsmyndigheten (IMY) med hjälp av informationen som finns på deras officiella webbplats, för allmän information om skydd av personuppgifter eller för att framföra ett klagomål om behandlingen av dina personuppgifter av PS Auction.
 

13. Vad är cookies?

PS Auction placerar cookies i din webbläsare när du besöker någon av våra webbplatser. Cookies är små (tillfälliga) textfiler som placeras för att säkerställa optimal drift av våra webbplatser. Tack vare cookies behöver du inte ange eller ladda ner samma information varje gång du besöker oss. Det är mycket bekvämt! Dessutom hjälper cookies oss att förstå hur du använder vår webbplats så att vi kan göra den bättre och mer användarvänlig. Till exempel hjälper cookies oss att samla in vissa statistikuppgifter för statistiska ändamål och analysera antalet sidbesök samt populariteten för enskilda sidor och ämnen. Vi använder också cookies för marknadsföringsändamål.

De cookies vi använder har olika utgångsdatum. En 'sessionscookie' löper ut så snart du stänger din webbläsare, medan en 'permanent cookie' ligger kvar på din enhet under en längre period.

En fullständig översikt över de cookies vi för närvarande använder på våra webbplatser och appar kan du hitta under ditt första besök på våra webbplatser och appar i vår Cookiebot längst ner på sidan. Här kan du ge ditt tillstånd för att våra cookies ska placeras. Om du inte vill att våra webbplatser och appar ska lagra cookies på din dator kan du naturligtvis vägra våra 'preferenser, statistik och marknadsföringscookies'. I vår Cookiebot kan du också se vilka cookies vi använder.

Nödvändiga  cookies

Syfte

Nödvändiga cookies, även kända som funktionella cookies, är cookies som är nödvändiga för att våra webbplatser och appar ska fungera korrekt. Dessa cookies är nödvändiga för att vår online-auktionsplattform ska fungera. Detta inkluderar cookies som låter dig logga in på våra webbplatser och appar, samt för att behandla dina bud eller komma ihåg dina favoritobjekt. Dessa cookies inkluderar även analytiska cookies som har liten eller ingen påverkan på din integritet. Nödvändiga cookies är obligatoriska, och inget användarsamtycke krävs. Nödvändiga cookies placeras alltid.

Cookiepreferenser

Syfte

Preferenscookies gör det möjligt för våra webbplatser och appar att komma ihåg information som påverkar webbplatsens beteende och design, såsom ditt föredragna språk eller den region där du bor. Preferenscookies används också för att komma ihåg dina inställningar när du återbesöker våra webbplatser och appar i framtiden. Detta resulterar i snabbare och enklare åtkomst, till exempel eftersom du inte behöver logga in igen.

Preferenscookies hjälper dig också att välja objekt och spara dem i dina favoriter, så att du kan återkomma och titta på dem senare och bestämma om du vill buda på dem i auktionen. Preferenscookies gör det också möjligt att informera dig när en annan användare har lagt ett högre bud än du.

Statistikcookies (analys)

Syfte

Statistikkakor hjälper oss att förstå hur vår auktionsplattform används och hur vi kan fortsätta förbättra den genom att samla in och rapportera data anonymt.

Marknadsföringscookies (tracking)

Syfte

Vi använder marknadsföringskakor för att spåra besökare när de använder våra webbplatser och appar. Syftet med marknadsföringskakor är att visa annonser som är relevanta för den enskilda användaren. Detta gör dessa annonser mer värdefulla för utgivare och tredjepartsannonsörer. Dessa cookies kallas också spårningscookies. Spårningscookies innebär vanligtvis behandling av personuppgifter, till exempel IP-adressen.

Acceptera cookies

För optimal användning av våra webbplatser och appar är det nödvändigt att du accepterar våra cookies. När du besöker våra webbplatser och appar för första gången kommer du att se vår Cookiebot. Med denna kan du enkelt acceptera våra cookies. Du kan ange för vilken kategori av cookies du ger eller inte ger tillstånd.

Till exempel, om du väljer att godkänna alla våra cookies, visar vi dig endast annonser för produkter du verkligen vill ha. Våra webbplatser och appar fungerar som förväntat. Vi kommer ihåg dina inloggningsuppgifter och vi använder tredjepartscookies för att komma ihåg dina intressen. Detta gör det möjligt för oss och tredje parter att visa dig annonser baserat på dina preferenser.
 

14. Radera eller inaktivera cookies

Du kan ändra inställningarna i din webbläsare för att blockera alla cookies eller endast cookies från tredjepartsleverantörer. Du kan också radera cookies som redan har lagrats i dina webbläsarinställningar. Observera dock att dessa inställningar måste ändras separat för varje webbläsare och dator du använder. Om du blockerar våra cookies kan PS Auction inte garantera att webbplatserna och apparna fungerar optimalt.

Att ändra inställningarna skiljer sig åt beroende på webbläsare. Vi har listat instruktionerna för de mest populära webbläsarna för dig:

 1. Google Chrome
 2. Mozilla Firefox
 3. Microsoft Edge
 4. Apple Safari
 5. Opera browser

Du kan också blockera cookies från vissa leverantörer på följande webbplatser:

YouTube

PS Auction använder sig av YouTube API Services för att visa filmklipp på sina webbsidor. Besökare som kollar på dessa filmklipp bunden till Youtubes Allmänna villkor och samtycker till att sina personuppgifter behandlas i enlighet med Googles Intigritetspolicy.
 

15. Slutbestämmelser

PS Auction förbehåller sig rätten att göra ändringar i denna integritetspolicy från tid till annan. Vänligen kontrollera denna policy varje gång du besöker webbplatsen för att hålla dig informerad.

Om du har några frågor om denna integritetspolicy, någon av våra webbplatser eller din registreringsinformation, eller om du vill ändra den informationen, vänligen kontakta vårt dataskyddsombud på gdpr@psauction.com.

Dessa Villkor har fastställts av PS den 17-06-2024