Export av fordon

För företag 
Köparen inom EU måste ange ett giltigt VAT-nummer.

Svenska registreringsskyltar monteras av, vilket innebär att fordonet måste transporteras eller förses med tillfälliga registreringsskyltar. Köparen kan ansöka om tillfälliga registreringsskyltar via blankett hos Transportstyrelsen. Dessa skyltar skickas till PS Auction. Avgiften för denna tillfälliga registrering är 1000 SEK. Transportstyrelsen har en handläggningstid på två veckor. 

Svensk moms ska betalas på bud + serviceavgift och återbetalas när kunden inkommit fyllt i följande formulär där bankuppgifter anges samt handlingar som visar att fordonet exporterats ut ur Sverige. Kunden ska ha inkommit med dokument senast inom 14 dagar från fakturadatum.

För privatpersoner
Svenska registreringsskyltar monteras av, vilket innebär att fordonet måste transporteras eller förses med tillfälliga registreringsskyltar. Köparen kan ansöka om tillfälliga registreringsskyltar via blankett hos Transportstyrelsen. Dessa skyltar skickas till PS Auction. Avgiften för denna tillfälliga registrering är 1 000 SEK. Transportstyrelsen har en handläggningstid på två veckor.

Svensk moms ska betalas på bud + serviceavgift, återbetalas ej.