Skadat gods

Har du beställt och mottagit ett trasigt gods från PS Auction gäller följande:

  1. Vid mottagning av gods, granska godset för att se om ytteremballaget är skadat eller ej, skriv ner eventuella skador på fraktsedeln till chauffören.

  2. Ta kort och dokumentera felen.

  3. Maila Martin på martin.pettersson@ps.se och bifoga bilderna på skadan.

  4. Martin kontaktar speditören som skickar in kundens bilder och en kort beskrivning.

  5. Speditören skapar ett ärende och återkopplar med info om de står för skadan eller ej. 

För mer information kontakta Martin Petterson på 0325-618 233 eller martin.pettersson@ps.se.