Vad kan säljas

Vår inriktning är industriobjekt

På PS Auction säljs objekt från främst trä-, metall- och verkstadsindustri men vi säljer även objekt från t.e.x lantbruk, kontor, elektronik, storkök och restauranger samt entreprenadmaskiner och andra fordon. Allt har ett värde. Vi begränsar oss inte till specifika branscher utan prövar från fall till fall om objekten är passande för vår kundkrets. 

Konkurser, avvecklingar samt avyttring av partier och överskott

Ofta säljs inkråm från hela verksamheter i samband med konkurs eller nedläggning men det gåra bra att lämna in enstaka objekt till försäljning under förutsättning att objekten är av betydande värde. Budgivning sker i svenska kronor, kundkretsen återfinns dock i hela Europa samt i Mellanöstern.

Vanliga frågor