Vanliga frågor

Hur fungerar det att sälja via PS Auction?
Vi har två olika tillvägagångssätt för försäljning. Det första alternativet är att vi kommer ut till dig och gör en dokumentation på plats. Det innebär fotograftering, beskrivning och värdering av försäljningsobjekten. Vi hjälper även till med visningen och utlämningen inför och efter auktionen. 
Det andra alternativet är att du skickar in dina försäljningsobjekt till ett av våra distriktskontor. Vi gör då dokumentationen samt hanteringen av visningen och utlämningen från våra lokaler. Frakten står du för. Ring gärna din närmaste säljare för att få mer information och en personlig kontakt.

Hur många objekt måste jag lämna in för att få sälja?
Vi har ingen undre gräns utan bedömer försäljningsmöjligheterna utifrån vad det är för typ av objekt och värdet på objekten.

Varför ska jag sälja via PS Auction? 
Vi har lång erfarenhet inom auktionsbranschen och vår kompetens innefattar professionella värderingar för både gamla och nya objekt. Via PS Auction når du som säljare en kunnig och intresserad målgrupp runt om i Europa.
Vår främsta fördel är vår effektiva organisation som borgar för snabb, personlig och trygg hantering. Utöver detta har vi en bred kundkrets både vad gäller geografi och bransch vilket gör att rätt köpare för dina objekt troligtvis finns bland våra budgivare.

Hur snabbt går det?
PS Auction hanterar ett auktionsuppdrag på ungefär tre veckor från det att avtalet mellan dig som inlämnare och oss skrivs. I dessa tre veckor inkluderas allt från dokumentation till redovisning av försäljningen, få detaljerad information om processen.

Vad kostar det?
Kostnaden för ett auktionsuppdrag varierar och baseras bland annat på typ och mängd av objekt.
Information om kostnad för provision och eventuella tillägg får du genom att kontakta kundansvarig på ditt lokala PS-kontor.
För att vi på PS Auction ska kunna räkna på provisionskostnaden måste du ange vilken typ av objekt du vill sälja.

Kan ni värdera mina objekt?
PS utför mot ersättning värdering av verksamhet, inventarier, maskiner och varulager. Vi har professionella värderingsmän runt om i Sverige som kan hjälpa dig med en opartisk värdering. Läs mer om värdering här.

Vem bestämmer reservationspriset?
Det är du som säljare som i första hand bestämmer reservationspriset. Vi kan ta fram ett prisförslag för godkännande innan auktionen. Dock är det PS Auction som slutligt bestämmer om ett reservationspris ligger på rätt nivå eller inte. 

Kan privatpersoner lämna in objekt till försäljning?
Ja, PS Auction tar emot försäljningsobjekt från privatpersoner. Dock ska det vara objekt av betydande värde och objekten är passande för vår kundkrets, detta hjälper vi dig med att bedöma. PS kommer själva att dokumentera och beskriva objekt som auktioneras för att få en objektiv bedömning.

Var finns PS distriktskontor och var finns köparna?
PS har distriktskontor, depåer och samarbetspartners över hela Sverige. På så sätt blir det enkelt för dig att arbeta med oss. Köparna hittar vi däremot över hela världen, förutom i Norden har PS Auction köpare i bland annat Polen, Ryssland, Mellanöstern och Sydamerika. I takt med att vår marknad av köpare blir allt större ökar chanserna att dina varor kommer till nytta för någon annan. Det tjänar både du och miljön på.