Visning av objekt

Vi rekommenderar dig att gå på den visning som hålls, då du som budgivare har undersökningsplikt. Med undersökningsplikt menas att du som köpare bör bilda dig en egen uppfattning av objektet och dess värde. Alla objekt säljs i befintligt skick. PS granskar varje objekt och gör sen en marknadsmässig värdering, denna information hittar du alltid i objektsbeskrivningen. 

Alla nätauktioner har en särskild visningsdag som aviseras i varje objektsbeskrivning. Tid och plats för visning varierar för olika objekt, vissa sker efter överenskommelse med PS kundansvariga.

Tillbaka Gå vidare